f l y f i s h i n g . p l 2019.11.17
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
Bieżące informacje
Pstrąg i Lipień nr 42
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.

Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.
Wiadomości z łowiska
Mała Wisła 1
2017-05-10
Super woda do łowienia.
średni poziom, jętka około południa
Wiadomości z łowiska
San Zwierzyń-Hoczewka
2013-07-12
Warunki bardzo dobre
Wiadomości z łowiska
OS Dunajec
2014-08-12
warunki dobre ale nie idealne
Wiadomości z łowiska
Łowisko Pstrągowe Raba
2019-11-12
lekko podniesiona, czysta woda
Nasze wzory
Brązka PT v. 1
Wzory much
W katalogu FF
IMGW
Stan wód
Niezbędny każdemu wędkarzowi "na rozjazdach"
 
Flyfishing.pl
Informacje:
Składki na rok 2003 w Okręgu Nowosądeckim

autor: Jan Obrzut, opublikowane 2002-12-01

Jak co roku w miesiącu październiku Zarządy Okręgów podejmują uchwały dotyczące ustalania wysokości składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok następny. Na posiedzeniu w dniu 25 października 2002 r. w którym udział wzięli Prezesi Kół, Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu podjął uchwałę nr 37/02 w tej sprawie (w załączeniu).
 
Decyzją tego gremium składkę na zagospodarowanie i ochronę wód podniesiono z 80 złotych na 90 złotych, a więc o 10 złotych. Składki okresowe dla zrzeszonych w PZW, oraz dla nie zrzeszonych pozostały na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
Podniesienie składki podyktowane było potrzebą przygotowania się od strony finansowej do nałożonego przez nowe Prawo Wodne obowiązku przystąpienia do konkursu ofert o oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
Od roku 2004 chcąc prowadzić gospodarkę rybacką na wodach leżących w granicach administracyjnych okręgu, będziemy za ich dzierżawę płacić.
Kolejnym powodem tej podwyżki było zabezpieczenie się przed nieuniknionym w latach następnych skokiem cen składek, gdyby Zarząd Okręgu w roku 2002 nie podjął decyzji o podniesieniu składek na zagospodarowanie i ochronę wód w roku 2003.
Druga ważna decyzja dotycząca składek na zagospodarowanie i ochronę wód została podjęta przez Radę Porozumienia „Południe.
W dniu 1 października 2002 roku podczas posiedzenia Rady Porozumienia podjęto uchwałę o rozwiązaniu Porozumienia „Południe” z dniem 31 grudnia 2002 roku.
Oznacza to, że w roku 2003 każdy wędkarz chcąc wędkować na wodach prawnie użytkowanych przez Okręg PZW w Nowym Sączu ma obowiązek uiścić składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód roczną bądź okresową na rzecz okręgu nowosądeckiego.
Wzorem lat ubiegłych wykupienie znaków okręgowych na wody nowosądeckie będzie możliwe w Kołach Okręgów: Bielsko Biała, Katowice, Kielce, Kraków, Krosno i Tarnów.
Ponadto funkcjonować będą punkty sprzedaży które ułatwią wędkarzom nabycie odpowiednich składek. W załączeniu podajemy adresy stałych punktów funkcjonujących cały rok.
Można również dokonać wpłaty na konto Zarządu Okręgu Bank Przemysłowo Handlowy Oddział Nowy Sącz nr 10601507-330000069391.
Trzecia sprawa ważna dla wędkujących na wodach okręgu nowosądeckiego to uchwała Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu nr 22 z dnia 28 grudnia 2001 r. informująca iż od roku 2003 zbiorniki Czorsztyński i Klimkówka zostają przekwalifikowane z wody górskiej na wodę nizinną.
Zbiornik Czorsztyński – woda nizinna, obowiązuje zakaz połowu w godzinach nocnych
( 1 godzina po wschodzie i 1 godzina po zachodzie słońca) w okresie od 1 października do
30 kwietnia, oraz zakaz połowu na żywą i martwą rybkę i ich części, a także zakaz używania zanęt o łącznej wadze powyżej 2 kg.
Zbiornik Klimkówka – woda nizinna, zakaz wędkowania z łodzi w okresie od 1 lipca do
31 sierpnia.
UWAGA! Wędkarzy na wodach Okręgu PZW w Nowym Sączu obowiązuje rejestracja połowów. Rejestry wydawane są nieodpłatnie przy wykupie rocznych składek okręgowych. Jest to bardzo ważna akcja, przede wszystkim dla wędkarzy. Wszyscy przecież chcemy wiedzieć jaka jest efektywność „naszych pieniędzy” wydawanych na zarybienia. Z tych przede wszystkim względów apelujemy do wędkarzy o sumienność i uczciwość wpisów do rejestru połowów.
W przypadku dokonywania wpłat składki rocznej na konto, należy w rejestr połowu zaopatrzyć się w biurach okręgów wymienionych powyżej, w kołach nowosądeckich oraz punktach sprzedaży składek.

Dyrektor Biura

/-/ Jan Obrzut

Nowy Sącz 22 listopada 2002 r.

 

Lp Imie i nazwisko Miejścowość Punkt sprzedaży Najbliższe łowisko
1 Janusz Szepta Gródek n/Dynajcem Sklep jarzynowy Zbiornik Rożnów
2 Marian Mozdyniewicz Nowy targ ul. Kolejowa 1 Sklep wędkarski Dunajec
3 Krzysztof Salwierz Krościenko ul. Jagielońska 11 Sklep wędkarski Dunajec
4 Maria Niemiec Maniowy-Huba Zajazd "Hubka" Zbiornik Czorsztyn
5 Tomasz Dziurdzik Maniowy Zajazd "Czorsztyński" Zbiornik Czorsztyn
6 Zdzisław Adamczyk Kraków ul. Starowiślana Sklep Wędkarski "Głowatka" Wszystkie wody
7 Wiesław Haluch Ujście Gorlickie - Centrum Sklep spożywczy Zbiornik Klimkówka
8 Jan Galiński Gorlice ul. Krakowska 2 Sklep zoologiczno-wędkarski Ropa, Klimkówka
9 Urszula Kłag Łącko Karczma "U Klagów" Dunajec
10 Maria Czop Piwniczna Ośrodek PKP "Nad Popradem" Poprad


Uchwała Nr 37/02
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu z dnia 25 października 2002 roku

w sprawie: ustalenia wysokości składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód
na 2003 r.

Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu działając na podstawie § 42 ust. 5 statutu PZW uchwala co następuje :

1.Ustala się na rok 2003 składkę na ochronę i zagospodarowanie wód jedną na wody górskie i nizinne.

2.Składka okręgowa roczna wynosi :
·podstawowa - 90 zł
·ulgowa - 45 zł
·członka uczestnika - 25 zł
·dobrowolna składka na odbudowę Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej - 2 zł

3.składka okręgowa okresowa :
·jedno dniowa - 10 zł
·trzy dniowa - 25 zł
·siedmio dniowa - 40 zł

4.Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i obcokrajowców:
·roczna - 250 zł
·okresowa :
- jedno dniowa - 30 zł
- trzy dniowa - 70 zł
-siedmio dniowa - 150 zł

5.Opłata egzaminacyjna - 20 zł

6.Zakres stosowanych ulg:
·Uczestnik wnoszący składkę okręgową uprawniony jest do wędkowania na wodach nizinnych w całym kraju.
·Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14 może wędkować na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna bez dodatkowych opłat. Dotyczy to również współmałżonków członków PZW.
·Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze składki okręgowej i dopłaty krajowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej.
·Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami są zwolnieni ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód .
·Członkowie PZW odznaczeni srebrną lub złotą odznaką PZW, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, w tym żołnierze zasadniczej służby wojskowej są uprawnieni do 50 % ulgi w składce okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód .
·Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe oraz dopłaty krajowe
do składki okręgowej na wody nizinne.


<< PowrótOceń artykuł >>

Autor Komentarz
Leszek Dšbal
Zbiorniki Czorsztyński i Klimkówka zostajš przekwalifikowane z wody górskiej na wodę nizinnš - następne porażki po Solinie, Myczkowcach i Besku. Po marzeniach o trociach pozostanš tylko wspomnienia, a szara rzeczywistoœć tj. karp górš.
Pisanie o granicach administracyjnych okręgu to nieporozumienie, bo okręg to nie administracja, a organizacja społeczna i działa na obwodach rybackich, które nie majš nic wspólnego z granicami administracyjnymi.
Jan Obrzut
Przyznaję rację Koledze który opatrzył przedstawiony tekst komentarzem.
Zgodnie z prawem na które Kolega się powołuje, chodzi o granice administracyjne błego województwa nowosądeckiego. One właśnie pokrywają się z granicami obwodów administrowanych przez okręg nowosądecki. Za niedopatrzenie przepraszam.
Jan Obrzut
Jan Obrzut
Przyznaję rację Koledze który opatrzył przedstawiony tekst komentarzem.
Zgodnie z prawem na które Kolega się powołuje, chodzi o granice administracyjne błego województwa nowosądeckiego. One właśnie pokrywają się z granicami obwodów administrowanych przez okręg nowosądecki. Za niedopatrzenie przepraszam.
Jan Obrzut
Jacek Garczyński
Kolejne podwyżki, jak zwykle bez jasnego wyjaśnienia za co. A to powinno zająć przynajmniej połowę tego artykułu. Łatwo się sięga do cudzych kieszeni, szczególnie, że samemu nie trzeba płacić. Rozwiązanie Porozumienia Południe to kolejna porażka i jakby nie patrzeć - podwyżka. Nie chciało się dzielić kasą za wędkowanie na Dunajcu z innymi....centusie. Już was nie lubimy. Zachodniopomorzacy.
Jerzy Kieronski
Wiem ze ta radosna tworczosc o oplatach am miejsce co roku to norma. Prosze jednak napisac nam cos o zarybieniach Dunajca i Popradu w tym roku. Jka ryba i ile na gorny a ile na dolny odzinek Dunajca. jak mamy placic to wiedzmy na co i za co?

Galeria zdjęć
L4FF
Email:
Haslo:
Zaloguj automatycznie
przy kazdej wizycie:
Zaloz konto
Gorące dyskusje
Na Forum
Jak rozwinąć
skrzydła?!

Tylko dla Orłów
Propozycje na naszywkę Forum FF

 [tally] 7

 [tally] 5

 [tally] 10

 [tally] 12

 [tally] 81

 [tally] 10

 [tally] 1

 [tally] 4

 [tally] 19

 [tally] 8

 [tally] 19

 [tally] 93

 [tally] 24

 [tally] 6

 [tally] 7
głosów: 306 więcej >>
Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus