f l y f i s h i n g . p l 2020.06.01
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
Bieżące informacje
Pstrąg i Lipień nr 42
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.

Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.
Wiadomości z łowiska
Mała Wisła 1
2017-05-10
Super woda do łowienia.
średni poziom, jętka około południa
Wiadomości z łowiska
San Zwierzyń-Hoczewka
2013-07-12
Warunki bardzo dobre
Wiadomości z łowiska
OS Dunajec
2014-08-12
warunki dobre ale nie idealne
Wiadomości z łowiska
Łowisko Pstrągowe Raba
2020-05-31
A więc powódź: taka średnia
Nasze wzory
Black and Ornage
Wzory much
W katalogu FF
IMGW
Stan wód
Niezbędny każdemu wędkarzowi "na rozjazdach"
 
Flyfishing.pl
Inne:
ZARYBIENIA DUNAJCA W NOWOSĄDECKIM OKRĘGU PZW

autor: Jan Obrzut, opublikowane 2002-11-23

Gospodarka rybacko-wędkarska to cały zespół zabiegów wykorzystujących naturalne możliwości produkcyjne wód, zmierzając jednocześnie do poprawy jakości środowiska i jego zasobów.
 
Powyższy cytat pochodzi z ustawy o rybactwie śródlądowym, ale dla nas mieszkających nad Dunajcem i jego górskimi dopływami ma nadrzędne znaczenie. Żyjemy w regionie bogato przez naturę obdarzonym, którego walory środowiskowe winny pozostać w stanie jak najmniej przeobrażonym. Wyznacza to kierunki naszego gospodarowania obejmującego zarybienia gatunkami łososiowatymi i lipieniem stanowiącymi łącznie 76 % ogółu zarybień wód górskich Okręgu. Dominującą pozycję zajmuje pstrąg potokowy, którego w tym roku wpuszczono blisko 1 mln szt. w tym:
- narybku wiosennego - 80.000 szt.
- narybki letniego - 248.000 szt.
- narybku jesiennego - 640.000 szt.
Naczelną zasadą gospodarowania na wodach górskich winno być uzyskanie i utrzymanie optymalnego poziomu wędkarstwa. Przez to określenie rozumieć należy całokształt działań związanych z utrzymaniem na wysokim poziomie ilościowym i jakościowym pogłowia ryb w łowisku. Po prostu chodzi o to aby w wodzie było dużo dużych ryb. Nie da się tego osiągnąć zarybieniami. Przeprowadzone przez naszego okręgowego ichtiologa badania na pstrągach potokowych wykazały*1 :
1. Zarybienia narybkiem pstrąga potokowego są istotnym czynnikiem utrzymania populacji łownej, w wodach spełniających warunki siedliskowe tego gatunku.
2. Intensyfikacja zarybień wpływa na strukturę wyławianych pstrągów potokowych, przy czym jej osłabienie poniżej poziomu efektywności ( 0,1 szt/m2) przyczynia się do nadmiernego wyłowu ryb starszych odgrywających istotną rolę w naturalnej reprodukcji gatunku.
3. Dla utrzymania na wymaganym poziomie liczebności populacji łownej pstrąga potokowego konieczna jest intensyfikacja zarybień lub ustanowienie przemiennych odcinków, w których obowiązywałaby zasada nie zabierania złowionych ryb (no kill).
Czynnikiem odpowiedzialnym za spadki rybostanów w rzekach są też regulacje, powodujące niszczenie tarlisk, ich zamulanie, niszczenie środowisk przydatnych dla odrostu narybku oraz co równie istotne przerywanie połączeń miedzy tarliskami a narybkowymi ostojami. I tu również pomocne są zarybienia. Zabiegi te w działalności nowosądeckiego Okręgu są w centrum uwagi. To co się nie wylęgło i czego do końca nie wytruto, musi zostać uzupełnione materiałem wyhodowanym w ośrodkach zarybieniowych i wpuszczone do wody.
O tym jak ważne są zarybienia najlepiej widać na przykładzie lipienia. W tym roku do Dunajca wpuściliśmy 127.000 szt. narybku jesiennego. Efektywność zarybień Dunajcowym lipieniem jest bardzo wysoka*2. W 2000 r. odbyła się konferencja „Lipień – współczesność i perspektywy” zorganizowana przez Południowo-Czeski Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach ( VÚRH Vodnaný), na której zanegowano skuteczność zarybień nie tylko narybkiem jesiennym (0+), ale nawet wiosennym (1+). Na podstawie wyników rejestracji połowów wędkarskich wykazano, że wodach czeskich w połowie lat 90-tych mimo zwiększenia corocznych zarybień ze 150 do 400 tys. szt. narybku wiosennego nastąpił spadek połowów lipieni z 50 do 35 tys. szt. rocznie. Wyniki z nowosądeckich wód PZW wskazują na bardzo wysoką biologiczną wartość populacji dunajeckich lipieni. Trzeba je chronić, bowiem co roku do polskich wód sprowadza się ze Słowacji i Czech od 150 do 1.500 tys. szt. narybku jesiennego lipienia. Zaprezentowana w cyt. powyżej pracy analiza pozwala wyciągnąć następujące wnioski :
- Zarybienia narybkiem jesiennym są bardzo skuteczną formą aktywnej ochrony lipienia.
- Przeżywalność wprowadzanego do wód narybku jesiennego do stadium ryby wymiarowej zawarta jest w przedziale 6,18 % – 9,0 %.
- Ze względów biologicznych należy wprowadzić całkowity zakaz importu narybku lipienia, a w szczególności pochodzącego ze zlewiska Morza Czarnego.

Sztandarową rybą Dunajca jest głowacica. Na ostatnim Pucharze „Głowatki” koronowano ją nawet na królową Dunajca. Ma ona tyluż zwolenników, co i przeciwników.
W 2002 r. wpuściliśmy do dorzecza Dunajca 690.000 szt. narybku letniego. Uczestnicy ogólnopolskich zawodów „Głowatka” ufundowali ponadto 6.000 narybku jesiennego.
Zachodzi więc pytanie : Czy należy się bać głowacicy ?
Szczegółowe badania prof. Witkowskiego*3 nad odżywianiem się głowacicy introdukowanej do Dunajca wykazały, że w jej pokarmie dominują małocenne ryby karpiowate, wśród których stwierdzono: brzanki – 40,7 %, kiełbie 17,7 %, klenie – 15,7 %, ukleje – 13,7 %. Obok wyżej wymienionych gatunków w żołądkach głowacic , ale w zdecydowanie mniejszych ilościach stwierdzano: brzany, płocie, jelce, świnki, strzeble potokowe, głowacze, a nawet szczupaki. Najcenniejsze w Dunajcu ryby: pstrągi potokowe i lipienie zjadane były w niewielkich ilościach.
Faktem jest, że liczebność podstawowych gatunków zjadanych przez głowacice w ostatnich latach w Dunajcu i Popradzie drastycznie się zmniejszyła. Ale prawdą jest również, że w połowie lat 80-tych i Dunajec i Poprad niemal z roku na rok przesunęły się z II klasy czystości do tzw. klasy NON, czyli wód nie odpowiadających żadnym normom. Poza ukleją (tej w Dunajcu i Popradzie nie brakuje) wszystkie pozostałe gatunki zjadane przez głowacice odżywiają się glonami poroślowymi, okrzemkami, zielenicami i sinicami. A to właśnie tu, w glonach i osadach dennych kumulowane są główne zanieczyszczenia i to właśnie one, a nie głowacice są przyczyną zanikania ryb karpiowatych. Przecież w Odrze, Warcie czy Pilicy nie ma głowacic, a tam również zanikły karpiowaty ryby reofilne. Głowacica nie jest drapieżnikiem selektywnym. Jej pokarm stanowią ryby dominujące na stanowiskach jej żerowania. Na przykład, aż trzy czwarte ryb zjadanych przez głowacice z rejonu Łopusznej stanowi obecnie płoć – gatunek masowo migrujący ze zbiornika Czorsztyńskiego, występujący w obfitości w Dunajcu, a jednocześnie gorzej przystosowany do życia w silniejszym prądzie niż prądolubne klenie, brzany czy świnki.
Aktualnie w Zarządzie Okręgu wdrażany jest „Program restytucji reofilnych ( czyli po polsku prądolubnych) ryb karpiowatych”. W tym celu odbudowany został ośrodek zarybieniowy w Mszanie Dolnej. W pierwszym etapie wybudowano nowe ujecie wody z rzeki Raby. W skończonym w ub. roku drugim etapie w miejsce ośmiu małych stawów, wybudowano nowe trzy duże o łącznej powierzchni 4,3 tys. m2 przeznaczone do podchowu ryb karpiowatych. W tym roku uruchomiliśmy wylęgarnię dla tych ryb. Pozwoliło to, już w tym roku na wyprodukowanie na potrzeby zarybieniowe Dunajca 540.000 szt. narybku jesiennego świnki.

Jan Obrzut

1. Augustyn L. Wpływ zarybień na strukturę populacji łownej pstrąga potokowego.
Komunikaty Rybackie Nr 5/2002 str. 4-7.
2. Augustyn L. Efektywność zarybień lipieniem Thymallus thymallus, w swietle wyników rejestracji połowów
wędkarskich. Magazyn Przemysłu Rybnego 2/2002 str. 10-11
3. A.Witkowski „Głowacica w Polsce, jej biologia i rola w ekosystemie Dunajca” w: Sympozjum Ekologiczne
18-tych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Muchowym „Zakopane`98”

<< PowrótOceń artykuł >>

Autor Komentarz
andrzej

Jak to jest jedni odbudowują ośrodki zarybieniowe a inni sprzedają za marne?
Andrzej Dudek
Bardzo mi sie podoba punkt 3 artykułu tj.potrzeba ustanowienia przemiennych odcinków z zasadą "no kill ". Bardzo dobry i myślę, że efektywny pomysł. Co do głowatki to należę do tych co uważają, że zarybia się ja za dużo.
Andy
Andrzej Dudek
Bardzo mi sie podoba punkt 3 artykułu tj.potrzeba ustanowienia przemiennych odcinków z zasadą "no kill ". Bardzo dobry i myślę, że efektywny pomysł. Co do głowatki to należę do tych co uważają, że zarybia się ja za dużo.
Andy
Leszek Dąbal
Dziwi brak wylęgu w zarybieniach Dunajca i zarybianie wód materiałem genetycznie obcym rzece.
Moim zdaniem głowacica jest konkurentem pstrąga i będzie niweczyła wysiłki zarybieniowe pstrągiem i lipieniem. Zarybianie głowacicą jest sztucznym zawyżaniem jej liczebności w stosunku do bazy pokarmowej.
Przemek Lisowski
Interesuje mnie jedna kwestia. Czy budowa zbiornika Czorsztyn-Sromowce miala wplyw na spadek popolacji pradolubnych ryb karpiowatych w Dunajcu?
Paweł Janiszewski
Brak tu szerszego naświetlenia sposobów ochrony naturalnych tarlisk pstrąga. Międzu 1.09 a 1.02 są one doskonałymi łowiskami dla kłusowników.
Dlaczego również odławia się z tych miejsc tarlaki i po pozyskaniu materiału zarybieniowego nie wracają one do potoków Dunajca i Popradu? Jeszcze nikt na tym forum nie próbował odpowiedzieć na to pytanie. Czy to sposób na odebranie kłusownikom zdobyczy?
Włodzimierz Walczak
Bardzo ciekawy artykuł .Pozwala wędkarzowi spojrzeć na Dunajec i jego ryby od innej strony . Z pewnością cenne byłyby tego typu informacje o
innych rzekach muchowych

Galeria zdjęć
Hol klenia
Email:
Haslo:
Zaloguj automatycznie
przy kazdej wizycie:
Zaloz konto
Gorące dyskusje
Na Forum
Czerwcowy zrzut wody
na Sanie

Wkleję post P. Jacka
Kolendowicza dla
Waszej
informacji "Tsunami
na Sanie
nadchodzi! Piątego
czerwca nastąpi...
Propozycje na naszywkę Forum FF

 [tally] 7

 [tally] 5

 [tally] 10

 [tally] 12

 [tally] 81

 [tally] 10

 [tally] 1

 [tally] 4

 [tally] 19

 [tally] 8

 [tally] 19

 [tally] 93

 [tally] 24

 [tally] 6

 [tally] 7
głosów: 306 więcej >>
Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus